Info

Poliisi-Voimailija-lehti
Ilmoitushankinnassa ilmenneiden vaikeuksien vuoksi Helsingin Poliisi-Voimailijat-lehti ei ilmesty toistaiseksi.
Seuran johtokunta etsii uutta ilmoitushankkijaa.

Jäsenmaksu
HPV jäsenmaksu on 18 vuotta täyttäneiltä 20 euroa. Jäsenmaksu maksetaan seuran tilille:

Helsingin Poliisi-Voimailijat ry
Nordea Länsi-Pasila
FI02 1454 3000 0403 71